Prvá dlhšia výprava tohto roku smerovala na Malý Dunaj, kde sa mi podarilo zdolať pár pekných kapríkov, a medzi nimi aj nový osobák z tejto rieky. Hlavnú úlohu v tomto prípade zohrával boilies GT 24mm na jednom prúte a na druhom boilies SP Quick v kombinácií s pop-up Mlieko.

Ta tím MKCARP Martin Okoličáni.